Bouwen is investeren in banen

Nederland is nog lang niet af. Er liggen de komende jaren belangrijke maatschappelijke opgaven voor de bouw- en infrasector. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in kaart gebracht wat de bouw- en investeringsopgaven zijn voor de komende jaren (periode 2015-2030). Dit heeft zij gedaan voor de onder meer de woningbouw, verduurzaming en verbetering van bestaande woningen / gebouwen en voor de infrastructuur. De rapporten worden gebruikt om onze lobby richting Tweede Kamer kracht bij te zetten, maar ook in de (reguliere) overleggen en discussies met provinciale en regionale overheden, gemeenten en andere stakeholders (zoals corporaties en investeerders).
Source: BouwendNL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.