COLUMN / Bruggen naar de toekomst

In de komende decennia is de vervanging van bruggen en viaducten in ons land één van de belangrijkste opgaven. Samen met wegen, spoorlijnen en riolering is daarvoor tot 2030 € 25 miljard nodig. Een complexe opgave gezien de ambities op het gebied van duurzaamheid en circulariteit die moet worden waargemaakt met zo weinig mogelijk hinder. Kunnen we deze opgaven realiseren binnen aanvaardbare maatschappelijke kosten en welke rol kan circulariteit daarbij spelen? 
Source: BouwendNL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.