MARKTDAG WATERSCHAPPEN ZUID IN WILLEM II STADION EEN GROOT SUCCES

Tijdens de Marktmiddag Zuid op initiatief van de waterschappen uit Brabant, Zeeland, Limburg en Bouwend Nederland werd er met ca. 230 deelnemende marktpartijen een open dialoog gevoerd om kansen te bespreken, obstakels uit de weg te ruimen en samen te brainstormen.

Dagvoorzitter Kasper Nipius: “Bouwen doe je samen. De samenwerking in projecten kan echt nog beter. Dat geeft niet alleen meer werkplezier, maar ook resultaat en drive. Wat zijn de concrete verbeteringen die nodig zijn?”. Een waterschap is bezig met het waterbeheer. Daarvoor moet er regelmatig gebouwd en verbouwd worden. Ondertussen moet de keuken open blijven. Alles moet blijven draaien. Dat vraagt om goede voorbereiding, samenwerking en afstemming. Wat komen we daarin tegen? Laten we het vertalen naar verbeteringen”, aldus Kasper Nipius.
De 3 bouwstenen die bijdragen aan vernieuwing in de waterschapsmarkt zijn:
1. Maximale maatschappelijke waarde Het is tijd om meer integrale en project-overstijgende kennisuitwisseling te laten plaatsvinden binnen de sector. Als opdrachtgever moeten de waterschappen meer uitgaan van maatwerk in hun uitvraag naar kennis en capaciteit. Ook moet hierbij meer focus op maatschappelijke waarde liggen.
2. De mens staat centraal
De nadruk die nu ligt op het contract moet verschuiven naar een nadruk op contact: op mensen en vakmanschap. Waterschappen (opdrachtgever) en markt (opdrachtnemer) moeten meer samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. Ze moeten kijken hoe ze elkaar kunnen aanvullen.
3. Een gezonde bouwkolom
Risico’s moeten worden beheerst en beheersmaatregelen beter verdeeld. Hierbij moet meer ruimte komen voor ketensamenwerking. Daarnaast is het doel: een eerlijk verdienmodel voor alle partijen.
Daarom ligt de nadruk van het nieuwe visiedocument op implementatie van de bouwstenen in projecten en programma’s. Het is gericht op ‘het doen’, met als gezamenlijk doel om als sector bij te dragen aan het zorgen voor droge voeten, schoon water en voldoende water in Nederland.
Tijdens de netwerkborrel na het programma was er de mogelijkheid om met de deelnemende waterschappen verder te praten over de onderwerpen die tijdens de pitches aan de orde kwamen. Het nieuwe projectenboek werd uitgereikt.
Source: BouwendNL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.