Stad klimaatbestendig vergt totaalaanpak

Onderdeel van het Deltaprogramma 2018 dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd, is dat alle gemeenten in het land in 2018 aan de slag gaan met het klimaatbestendig maken van hun leefomgeving. Edward Stigter, directeur Beleid Gezonde en veilige leefomgeving bij Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit daarbij voor een integrale aanpak. Omdat adaptieve maatregelen goed te combineren zijn met maatregelen als het gasloos maken van woonwijken en met energiebesparing. Stigter ziet voor de bouwsector een voortrekkersrol bij concrete projecten.
Source: BouwendNL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.