Symposium: Duurzame infraprojecten 28 juni 2017

Voorwoord en toelichting
Met het oog op het Klimaatakkoord in Parijs en het energieakkoord in Nederland is veel aandacht voor het verduurzamen van gebouwen en infrastructuur. Het gaat daarbij bijvoorbeeld zowel om het realiseren van energiezuinige gebouwen als het gebruik van duurzaam asfalt en duurzame rioolbuizen. Maar het gebruik van het materieel voor het realiseren van deze gebouwen of infrastructuur leidt ook tot milieubelasting: zowel uitstoot van CO2 of NOx als bijvoorbeeld fijnstof en andere vervuilende stoffen.
Source: BouwendNL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.