Uitstoot broeikasgassen licht gestegen

DEN HAAG – De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 1 procent hoger dan in 2015. De stijging komt voor rekening van de chemische industrie, waar meer bedrijvigheid was in 2016, en het toenemende verbruik van aardgas voor de verwarming van woningen en kantoren. Daarentegen daalde de hoeveelheid broeikasgassen die door elektriciteitscentrales werd uitgestoten.
Source: Bouw wereld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.