Voorkom conflicten in de bouw door risicomanagement: Duitsland 20 september

Bouw- en infraprojecten zijn ook in Duitsland vaak complex, zowel in technisch als ook in organisatorisch, financieel, en juridisch opzicht. Dat bouwen risico’s met zich meebrengt, spreekt bijna vanzelf. En zulke risico’s kunnen leiden tot vertragingen, onveilige situaties, faalkosten, vorderingen en geschillen tussen partners. Juridische geschillen kunnen in veel gevallen worden voorkomen door tijdig de risico’s juist in te schatten en actie te ondernemen. Dat geldt met name voor bouwprojecten met een lange looptijd.
Source: BouwendNL

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.