Zonne-energie krijgt steeds groter aandeel in energietransitie

DEN HAAG – Het aantal zonne-energie projecten waarvoor een beroep wordt gedaan op de Stimuleringsmaatregel voor Duurzame Energie (SDE+) neemt toe. Van de in totaal 4673 projecten waarvoor een aanvraag is ingediend, zijn er 4484 voor zonne-energie. Hiermee is voor zonne-energie het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd.
Source: Bouw wereld

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.